Corrigeren en redigeren

 

Je hebt al een tekst klaar, maar wilt er zeker van zijn dat deze perfect in orde is. Ik kan al je teksten corrigeren op het gebied van spelling, grammatica en taalgebruik, correct gebruik van leestekens en eventuele taalfouten. Een onjuist geplaatste komma kan de tekst al een heel andere betekenis geven. Zijn de zinnen niet te lang? Kan de lezer geboeid worden en blijven door jouw boodschap? Is de tekst overzichtelijk en duidelijk gericht op de doelgroep?

 

Algemene werkwijze

Hoe ik de tekst controleer, bepaal jij. Moet een tekst alleen gecontroleerd worden op schrijffouten of moet hij herschreven worden? En hoeveel tijd is er beschikbaar voor de werkzaamheden? Vaak zal daar haast bij zijn, dat snap ik maar al te goed. Daarom zal ik ervoor zorgen dat niet al te grote documenten, aangeleverd in Word, binnen 24 uur gecorrigeerd bij je retour zijn. Over het corrigeren van langere teksten zullen we vooraf even moeten overleggen.

 

Wat kan ik voor je doen?

 

 • Foutloze tekst

  Controle op:

  – spel- of typfouten

  – taalfouten

  – leestekens

 • Begrijpelijke taal (B1-taalniveau)

  Herschrijven van teksten zodat ze voor iedereen gemakkelijker leesbaar zijn. Vakjargon wordt hierbij vermeden of krijgt een uitleg zodat de lezer begrijpt wat het betekent.

 • Aanpassing van teksten

  Voorbeelden hiervan zijn:

  – inkorten van teksten

  – alinea-indeling aanpassen

 • Controle op:

  – zinsopbouw

  – logische volgorde

  – inhoudelijke onregelmatigheden bij bijvoorbeeld namen, jaartallen, aanspreekvorm

  – sluit de tekst aan bij de doelgroep

Wat doe ik nog meer?

 • Ik weet graag waarover een tekst gaat of voor wie hij is geschreven. Daarom verdiep ik me in het onderwerp van de tekst.

 • Ik geef advies over alternatieve formuleringen.

 

Mijn ervaring is dat goede teksten veel research vereisen. Voor wie schrijf je? Wat maakt je uniek? Wat doen anderen? Wat vinden lezers belangrijk?

 

Wil je verzekerd zijn van een goede tekst? Neem contact met me op, ik help je graag!